SİZ KİMSİNİZ

SİZ KİMSİNİZ

İhracat yapmak istiyorum diyen,
İhracat yapmış fakat güçlükler ile karşılaşan,
İhracat yapabilecek durumda olan ve nasıl ihracat yaparım sorusuna cevap arayan ancak dış ticarette ödeme yöntemlerini bilmediği için riskli olduğunu düşünen,
İhracat departmanı kurmak için yeterli eleman veya altyapısı olmadığını düşünen,
Daha önce ihracat deneyimi olan fakat ödeme , teslim, servis veya diğer nedenlerden dolayı problemler ile karşılaşmış ne yapacağına karar veremeyen,
Yurt dışında yeni pazarlar aradığı halde getireceği ilave masraflar ve kalifiye iş gücü istihdamı nedeni ile ihracat departmanı kuramayan veya gerekli gördüğü halde küçültmeyi hatta kapatmayı düşünen,
Yurt dışı pazarlara açılmada KOBİ’lere ve ihracatçı firmalara sağlanan devlet yardımlarından ve desteklerden yararlanamayan ve bu yüzden fiyat olarak pahalı kalan,
İhracat yapmaya başlamış fakat yaptıkları seçimler nedeni ile daha uygun pazarlar arayan,
Ürettiği ürün ve hizmetlere en uygun ihraç pazarları arayan,
İhracat yaparken çeşitli problemler ile karşılaşmış ve bu problemler karşısında uygun çözümler geliştirememiş
KOBİ’lersiniz